Ohtlike puude langetamine

Metsaomaniku metsa puhastamine

Elektriliinide alune lõikus

Katuste pesemine

Tänavakivi puhastamine ja liivatamine