Sillutiskivi ja munakivi

Tänavakivi  /  Munakivi  /  Murukivi  /  Mururest

Haljastus

Hooldus  /  Haljastuse rajamine  /  Väetamine  /  Muruniitmine  /  Jää- ja lumekoristus

Piirdeaiad

Maakivist aiad  /  Betoonaiad /  Puitaiad /  Võrkaiad  /  Moodulaiad  /  Punutud aiad

Terrassid

Terrasside kujundamine  /  Terrasside ehitus  /  Puitsillad  /  Rõdude ehitus

Keldrid

Maakivist  /  Betoonist

Väligrillid

Grillinurgad  /  Väliköögid  /  Suitsuahjud

Mänguväljakud

 

Muud teenused

Ohtlike puude langetamine  /  Metsaomaniku metsa puhastamine  /  Elektriliinide alune lõikus  /  Katuste pesemine  /  Tänavakivi puhastamine ja liivatamine